"אשה כשרה עושה רצון בעלה"

בקריאה ראשונה של משפט  זה המובא מהמקורות, ניתן לקבל רושם מוטעה על כוונת חז"ל לפירוש פסוק זה.

אשה הקוראת פסוק זה, עלולה להתקומם, ובצדק, אם לא הבינה לעומק את כוונת הפסוק.

פשט הפסוק מדבר על כך שאשה כשרה אמורה לעשות את רצון בעלה, בנוכחותו ושאינו בנוכחותו. לדוגמא:אם הבעל מתנגד שילדיו יעשו פעולה כלשהי, כגון: צפיה בטלויזיה אחרי שעה מסויימת, על האשה להנהיג התנהלות זו גם כשהאב בבית , וגם כאשר אינו נוכח. ולכבד את רצונו.

ובכך, להתאחד עם רצון הבעל עם עמדה יציבה מול הילדים ובין בני הזוג.

אולם, תורת החסידות מסבירה בעומק את הפסוק, ולמעשה מציינת לשבח את האשה בנוסף לפירוש הפשוט והמוכר.

מסבירה תורת החסידות, ביודעה את מבנה נפש הגבר ומבנה נפש האשה, כי הגבר זקוק לעדוד לחיזוק חיצוני מצד האשה על מנת שהוא יוכל להגיע לרצון האמיתי והנכון עבורו. הצורך הבסיסי אצל הגבר הינו בדרך כלל, צורך קיומי, כגון: בריאות טובה, פרנסה בהרחבה, חיי חברה וכו'.

אולם, כאשר נכנסת אשה לחייו, עצם הסתכלותה הנכונה על החיים, ועדודה לכיוון הנכון אמורים להאיר אצל הגברים רצונות נוספים המתבקשים בחייו ועבודת ה' שלו.

לדוגמא: האשה שמצד מבנה הנפש שלה הינה זוגית במהותה, אמורה ללמד את הגבר את משמעות הקשר בינו לבינה על ידי פתיחות ואהבה, דו שיח ורגישות יתירה שניתנה באשה. כמו כן, האשה אמורה לקשר את הבעל עם ילדיו בקשר נפשי עמוק יותר מאשר רצונו הטבעי  מצד מבנה נפשו. ובפשטות- במקרים רבים, קיימת המציאות בה, הבעל אינו מחובר לבית, לאשתו ואפילו לילדיו, דבר זה כפי שהוזכר נובע מכך כי הבעל מצד עצמו צריך לרכוש התקשרות נפשית זו על ידי לימוד ויישום אשר יוכל לרכוש אותם באמצעות אשתו.

כלומר, לאשה יש את היכולת המולדת ליצור רצון אצל בעלה, ובלבד שהיא עושה זאת לטובת רווחת כל המשפחה ולא רק לטובתה האישית. כלומר, כאשר הבעל משוכנע כי אשתו אוהבת אותו באמת ורוצה את טובתו, וטובת המשפחה, יוכל לקבל ממנה רצונות חדשים.

יהי רצון שנזכה כולנו לרצונות הנכונים והמתוקנים…:)

אשמח להרחיב על סוגי הרצונות השונים ודרך יישומם בחיי היומיום בהרצאה או בפגישה אישית.