הטיפ השבועי- כולנו יחד בסירה אחת…..

משל החור בסירה:

המשל הידוע על 5 אנשים ששטו בסירה בים. לפתע הבחין אחד מהנוסעים בסירה כי הנוסע שיושב לידו, קודח חור מתחת למושבו. מופתע, בירר עם שכנו, מה הוא עושה?? הסביר לו שכנו כי זה אינו נוגע לו וכי הוא קדח חור שנכנסים בו מים רק מתחת למושבו. נבהלו הנוסעים האחרים ושאלו את הנוסע הקודח- הלא ברור שנשקע כולנו יחד מהחור שיצרת, שהרי כולנו באותה הסירה….

הביאור- לעיתים אחד מבני ביתנו, האמא האבא או הילדים, נמצא במצב נפשי לא טוב, עצבות, צרות כלכליות, בעיות חברתיות וכו' אשר פוגע בו.

יש אפשרות לחשוב כי המצב של בן המשפחה הנמצא במצוקה אינו נוגע לי ואינו משפיע על שאר בני המשפחה והדבר הטוב ביותר הוא להניח לו לנפשו. לעיתים, אכן זה הפתרון. אולם, במקרים אחרים כדאי להיות רגישים למה עובר על בן /בת משפחתי ולהבין שמצבו גורם השפעה ישירה על כל שאר בני המשפחה. כדאי ורצוי לפתח רגישות למצב של כל אחד ואחת מבני משפחתי בזמן שהוא צריך אותנו ביותר ולעיתים לנסות ולברר איתו /איתה מה הם היו רוצים שנעשה בשבילם על מנת להקל על המצוקה ולהבהיר כי כולנו יחד בסירה אחת בים החיים. ברוב המקרים, עצם הידיעה של הצד שבמצוקה כי כולם חוברים להיות ביחד ונמצאים שם בשבילו או בשבילה, יכול להיות כבר חלק משמעותי מהפתרון הדרוש…

שהרי כולנו בסירה אחת….:)